อยากออก Road Trip ต่างประเทศ ต้องทำใบขับขี่สากลที่ไหน?

0
881

การออก Road Trip ในประเทศคงเป็นฝันของใครหลาย ๆ คน แต่ก่อนที่จะออกเดินทางท่องสู่โลกกว้าง สิ่งสำคัญที่ควรจะมีก็คือ ใบขับขี่สากล หรือ ใบอนุญาตขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving License) นั่นเอง แต่ว่างานนี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไร และต้องไปทำที่ไหนกัน? เรามีวิธีมาบอก

เอกสารที่ต้องใช้  (โดยยังไม่หมดอายุการใช้งาน)
1. สำเนาหนังสือเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข พร้อมกับหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล พร้อมใบขับขี่ฉบับจริง
3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริง
4. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายเอาไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น การแก้ไขชื่อ-นามสกุล
6. ค่าธรรมเนียม จำนวน 505 บาท

นำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อขอทำใบขับขี่สากลได้ที่ กรมการขนส่งทางบก เขตจตุจักร อาคาร 4 ชั้น 1 เปิดทำการตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เพียงทำตามขั้นตอนข้างต้น ใบขับขี่สากลก็จะอยู่ในมือคุณแล้ว! แต่ก่อนออกสู่ Road Trip ในต่างประเทศ ก็ควรศึกษาเส้นทาง กฎต่าง ๆ บนท้องถนนของประเทศนั้น ๆ เอาไว้ และขับขี่อย่างปลอดภัย ไม่ประมาทด้วยเช่นกัน และเพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทางในต่างประเทศของคุณ ลองศึกษาประกันภัย TQM ประกันภัยเดินทางในต่างประเทศ ราคาเริ่มต้นเพียง 174 บาท คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท รายละเอียดการทำประกันเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่นี่ >> https://www.tqm.co.th/travel_insurance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here