ปรับเป็นหมื่น! ไม่พกใบขับขี่-บัตรหมดอายุ ปรับ 1-5 หมื่น

0
4316

ไม่พกใบขับขี่-บัตรหมดอายุ
เพิ่มโทษปรับ!

   ก่อนหน้านี้ ทางกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับ ระหว่าง พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และ พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ให้ไปในทางเดียวกัน รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ให้ง่ายต่อการกำกับดูแลพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น

ไม่พกใบขับขี่-บัตรหมดอายุ เพิ่มโทษปรับ!

   โดยนายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ได้เผยว่า กฎหมายในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ทางกรมฯ ได้มีการแก้ไขปรับเพิ่มโทษสำคัญๆ ใน 3 มาตรา ดังนี้

  • มาตรา 64 ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1พันบาท แต่กฎหมายใหม่เสนอได้ปรับเพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท
  • มาตร 65 ขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมลงโทษปรับไม่เกิน 2 พันบาท แต่กฎหมายใหม่ได้เสนอให้มีการเพิ่มโทษจำคุกเข้ามาด้วย คือ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ส่วนโทษ ปรับก็เพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 5 หมื่นบาท
  • มาตรา 66 ขับรถโดยไม่แสดงใบอนุญาต ตามกฎหมายเดิมปรับไม่เกิน 1พันบาท แต่ตามกฎหมายใหม่ เสนอให้ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท

   ทั้งนี้การร่างกฎหมายฉบับแก้ไข ได้ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่ยังเหลือรอให้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกขั้นตอนหนึ่ง ถึงจะได้นำไปประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ หลังจากลงประกาศในราชกิจจาฯ ครบ 1 ปีนั่นเอง

   อย่างไรก็ตาม ถึงจะเป็นโทษปรับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่การพกใบขับขี่ก็ถือเป็นประโยชน์แก่ตัวคุณเอง พกไว้ให้เป็นนิสัย ไม่เสียหาย ไม่ถูกปรับดีกว่านะครับ ^^

ที่มา : www.khaosod.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here