โอนรถยนต์ มีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

0
1176

เอกสารสำหรับใช้ในการโอนรถยนต์

     โอนรถยนต์ หลายคงเคยได้ยินคำนี้เมื่อกำลังจะซื้อขายรถมือสองหรือรถบ้าน เพราะเป็นการดำเนินงานด้านเอกสารเกี่ยวกับการครอบครองทรัพย์สิน แต่ใครหลายคนอาจยังสงสัยว่า การโอนรถยนต์ มีขั้นตอนและต้องใช้เอกสารใดบ้าง วันนี้ หมีหมี มีคำตอบมาฝากครับ

โอนรถยนต์
โอนรถยนต์

     การโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือการโอนรถยนต์ สามารถดำเนินการได้ที่กรมขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาที่ผู้โอนมีที่อยู่ปรากฎในใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือที่ขอแจ้งใช้รถไว้

เอกสารอะไรบ้างที่ใช้ในการโอนรถยนต์

  1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือ เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถ้ากรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผุ้มีอำนาจลงนาม
  3. สัญญาซื้อขาย ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี
  4. สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถ และคำสั่งศาลหรือพินัยกรรมพร้อมสำเนา (กรณีโอนรับมรดก)
  5. แบบคำขอโอนและรับโอน ซึ่งกรอกรายการและลงลายมือชื่อผู้โอนและผู้รับโอนเรียนร้อยแล้ว
  6. หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอง กรณีผู้โอน และ/หรือผู้รับโอนมิได้มาดำเนินการด้วยตัวเอง

ขั้นตอนการโอนรถยนต์

  1. นำรถเข้าตรวจสภาพรถยนต์ในกรมขนส่งทางบก (ยกเว้นกรณีโอนปิดบัญชีจากผู้ให้เช่าซื้อไปยังผู้เช่าซื้อ ซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถตามรายการจดทะเบียน ไม่ต้องตรวจสอบรถ)
  2. ยื่นเรื่องโอนกรรมสิทธิ์และชำระค่าธรรมเนียม ที่งานทะเบียนรถ
  3. รับใบคู่มือจดทะเบียนรถคืน
  4. ใบเสร็จรับเงิน ใบคู่มือจดทะเบียนรถ เครื่องหมายการเสียภาษี และแผ่นป้ายทะเบียนรถ

     *การโอนกรรมสิทธิ์รถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันโอน (หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท)

     เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเอกสารและขั้นตอนการโอนรถยนต์ที่ หมีหมี นำมาฝากกันวันนี้ เมื่อผู้ได้รับโอนรถยนต์แล้วควรขับขี่ด้วยความไม่ประมาท เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันตามมา และเพิ่มความอุ่นใจด้วย ประกันรถยนต์ หมีหมี ขอแนะนำ ประกันรถยนต์ชั้น 1 เพียง 7,500 ผ่อน 0% ราคาเดียวทั้งเก๋งและกระบะ สนใจคลิกเลย ประกันรถยนต์ชั้น 1 หรือโทรสอบถามข้อมูลประกันเพิ่มเติมที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here