โรคไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย โรคที่พบในหน้าร้อน
โรคไข้ไทฟอยด์  เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย Salmonella Typhi
- Advertisement -

Recent Posts