Home เลือกที่จอดรถอย่างไร ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ จอดในเส้นที่ขีดไว้ และเลี่ยงจอดริมนอก

จอดในเส้นที่ขีดไว้ และเลี่ยงจอดริมนอก

เลือกที่จอดรถ
จอดในที่ที่มีคนพลุกพล่าน
วิธีเลือกที่จอด
- Advertisement -

Recent Posts