เริ่มใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วย “บัตรประชาชน” กว่า 1,317 แห่ง

0
2741

เบิกจ่ายตรง ด้วย “บัตรประชาชน”

    เบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอกด้วย “บัตรประชาชน” แทนการลงทะเบียนสมัครเข้าจ่ายตรง (สแกนนิ้วแบบเดิมๆ) เริ่ม 4 พฤษภาคม 2561 นี้เป็นต้นไป ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกว่า 1,317 แห่งทั่วประเทศ

    ทางอธิบดีกรมบัญชีกลาง เผยว่า ระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลถูกพัฒนา ให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมายื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ณ สถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์กลุ่มโรคเฉพาะ ได้แก่ การฟอกไต และรังสีรักษาสำหรับโรคมะเร็ง

เบิกจ่ายตรง ด้วย "บัตรประชาชน"

    แต่สำหรับผู้มีสิทธิที่ยังไม่มีหรือไม่สามารถมีบัตรประจำตัวประชาชนได้ตามกฎหมาย ก็สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ ดังนี้

1. กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี

– ให้ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของเด็กที่ปรากฏอยู่ในสูติบัตรหรือทะเบียนบ้าน (ของเด็ก) ยื่นร่วมกับบัตรประชาชนของผู้ดูแลที่พาเด็กไปโรงพยาบาล

2. กรณีคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้มีสิทธิที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก

– ให้ใช้บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือทะเบียนบ้านได้ แต่ถ้าไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว 13 หลัก ให้ใช้รายงานทะเบียนประวัติที่มีเลข 12 หลัก และขึ้นต้นด้วยตัว B โดยขอรับเอกสารได้จากนายทะเบียนต้นสังกัดของผู้มีสิทธิ

3. กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ป่วยติดเตียงและไม่สามารถมาแสดงตนได้

– ให้ผู้ดูแลนำบัตรของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ

4. กรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้สูงอายุ, มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ที่เข้ารับการรักษาเสร็จแล้ว แต่ไม่สะดวกในการทำธุรกรรมด้วยตนเอง

– สามารถให้ผู้ดูแลนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิพร้อมแสดงบัตรประชาชนของผู้ดูแลเพื่อใช้สิทธิ

    หรือหากบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิไม่สะดวกพกเอกสารดังกล่าว ผู้มีสิทธิสามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กับนายทะเบียนที่หน่วยงานของตนได้ 

    ทั้งนี้ ก่อนไปใช้บริการ ให้ผู้ที่มีสิทธิตรวจสอบสิทธิที่เว็ปไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเข้าใช้สิทธิได้ง่ายไม่ติดขัดนะครับ แต่จะดีกว่าไหม ถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่า อย่าง ประกันภัยสุขภาพ ที่ให้คุณเป็นคนป่วยแบบ VIP ไม่ต้องรอเบิกค่ารักษาพยาบาล เพราะจะคอยดูแลและจ่ายค่ารักษาแทนคุณ

ที่มา : www.news.mthai.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here