ออกรถวันไหนดี ประจำปีจอ 2561 (2018) เพื่อเสริมดวงสิริมงคลให้ชีวิต!

0
113733

ออกรถวันไหนดี ?

     ออกรถวันไหนดี ? ตามโหราศาสตร์ฤกษ์ จะพิจารณาตามดวงวันเกิด เพื่อบอกว่าควรจะออกรถวันไหน สตาร์ทรถเวลาใด ซึ่งเป็นความเชื่อในการเสริมสิริมงคลให้ชีวิต ถือว่าเอาฤกษ์เอาชัยกันไป ไม่มีอะไรเสียหาย ทำแล้วสบายใจ วันนี้ หมีหมี จึงยกฤกษ์ดีวันเด่นตลอดทั้งปี 2561 มาบอกกัน ใครที่ตั้งใจจะถอยรถป้ายแดงในปีนี้ รีบเซฟเก็บเอาไว้เลยนะครับ

บทความแนะนำ : ออกรถใหม่ป้ายแดง จำเป็นต้อง “พ่นกันสนิม” หรือไม่?

ออกรถวันไหนดี ปี2561

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนมกราคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพฤหัสบดีที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืน)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันอาทิตย์ที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 7, 14 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนมีนาคม 2561 

วันอาทิตย์ที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันอังคารที่ 6, 13 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 2, 9, 16 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันศุกร์ที่ 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนเมษายน 2561 

วันอังคารที่ 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.
วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 

วันจันทร์ที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 15, 22 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพุธที่ 16, 23, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนมิถุนายน 2561 

วันจันทร์ที่ 4, 11 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันจันทร์ที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 5, 12 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันพุธที่ 13, 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 15, 22, 29 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 2, 9 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ค้นหาประกันรถยนต์

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

วันจันทร์ที่ 2, 9, 16, 23 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 3, 10, 17, 24, 31 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 4, 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 6, 13, 20 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนสิงหาคม 2561

วันจันทร์ที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันจันทร์)
วันจันทร์ที่ 20, 27 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันอังคารที่ 7 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันอังคารที่ 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันพุธที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 10 เวลาสตาร์ทกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนกันยายน 2561 

วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันจันทร์ที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 4 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
วันเสาร์ที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนตุลาคม 2561 

วันจันทร์ที่ 1, 8 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 16, 30 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันศุกร์ที่ 5 เวลาสตาร์ทกุญแจ 12.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 12, 19, 26 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 6 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันพุธที่ 14, 21, 28 เวลาสตาร์ทกุญแจ 16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์)
วันเสาร์ที่ 10, 17, 24 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

ออกรถวันไหนดี ประจำเดือนธันวาคม 2561

วันจันทร์ที่ 3 เวลาสตาร์ทกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคาร)
วันอังคารที่ 11, 18, 25 เวลาสตาร์ทกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธ)
วันเสาร์ที่ 1 เวลาสตาร์ทกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดี)
หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00 – 18.00 น.

วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00 – 06.00 น.

     ก่อนซื้อรถใหม่ป้ายแดงก็อย่าลืมตรวจเช็คดูฤกษ์ดูเวลาสตาร์ทกุญแจให้ตรงกับวันเกิดคุณอีกครั้ง แต่ถ้าออกฤกษ์ดี แล้วขับขี่อย่างไม่มีสติ ก็เป็นอันตรายได้เช่นกัน การมีประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ และหาซื้อได้ไม่ยาก แต่เชื่อไหมว่า ซื้อประกันภัยกับโบรกเกอร์ถูกกว่าซื้อโดยตรง เพราะเรามีโปรโมชั่นดีๆ ตลอดปี ที่ไม่ควรพลาด คลิกเลwww.tqm.co.th

ค้นหาประกันรถยนต์

ที่มา : www.kmotors.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here