เส้นทเเยงสีเหลืองหรือเส้นก้างปลา หมายถึงอะไร รถวิ่งได้หรือไม่?

0
6275

เครื่องหมายจราจร เส้นทเเยงสีเหลือง

     ผู้ขับขี่หลายคนอาจจะเคยเห็น เส้นทะแยงสีเหลือง หรือ เส้นก้างปลา บนพื้นท้องถนน แต่บางคนแทบไม่รู้เลยว่า เครื่องหมายเช่นนั้นหมายถึงอะไร และรถสามารถวิ่งผ่านหรือไม่

     เส้นทเเยงเหลืองที่อยู่บนพื้นถนน มีลักษณะเป็นแถบหรือเส้นทึบสีขาวหรือสีเหลือง ตีทแยงกับแนวทิศทางการจราจร ไม่ว่าจะตรงกลางถนนหรือไหล่ทาง นั่นคือ เขตปลอดภัย หรือ เกาะกลางสมมุติ โดยตามกฎหมายจะหมายถึง “ห้ามมิให้ผู้ใดขับรถล้ำเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว” 

     ส่วนเส้นก้างปลาเป็นเส้นทึบสีเหลือง ลากทแยงมุมตัดกัน 45 องศา รถสามารถขับผ่านไปได้ แต่ไม่สามารถหยุดทับเส้นได้

เส้นก้างปลา

     ทั้งนี้ ทางพรบ.การจราจรทางบก 2522 ได้กำหมดข้อห้ามสำหรับเครื่องหมายจราจรทั้ง 2 แบบไว้ ดังนี้

มาตรา 46 ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
มาตรา 53 ห้ามกลับรถ
มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
มาตรา 119 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

หากผู้ใดฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรดังกล่าว จะมีความผิดดังนี้

  • ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 มาตรา 57 มาตรา 119 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
  • ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 46 มาตรา 53 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400-1,000 บาท

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here