ออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่

ปวดศีรษะเรื้อรัง

ปวดคอ บ่า ไหล่ เพราะนั่งยกไหล่โดยไม่รู้ตัว

ปวดศีรษะเรื้อรัง
ปวดหลัง สะโพก และบั้นเอว
- Advertisement -

Recent Posts