ไม่ว่าหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลาย ผิดกฎหมายนะรู้ยัง?

0
5556

หยุดรถทับทางม้าลาย

    หยุดรถทับทางม้าลาย แน่นอนว่าสร้างความลำบากให้กับคนข้ามถนน แต่ก็ยังมีให้กันอยู่บ่อยๆ ด้วยเหตุผลไม่รู้ข้อกฎหมาย หรือ อาจรู้ดีอยู่แต่เพราะจิตสำนึกที่เหลือน้อย…

    วันนี้ หมีหมี จะพาไปรู้ถึงข้อกฎหมาย เกี่ยวกับการหยุดหรือจอดรถทับทางม้าลายนั้นผิดกฎหมายมาตราไหนบ้าง และมีโทษปรับเท่าไหร่ เรามาดูกันครับ 

หยุดรถทับทางม้าลาย

    พระราชบัญญัติ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่ระบุไว้ชัดเจน กรณีที่ผู้ใช้รถไม่จอดหรือหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายว่ามีความผิดตามมาตรากฎหมาย ดังนี้

    สัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร มาตรา 21 ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ แสดงให้ทราบ สัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจรและความหมายของสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้มีรูปตัวอย่างแสดงไว้ในประกาศด้วย

    ซึ่งทางม้าลาย ถือเป็นเครื่องหมายจราจรอย่างหนึ่ง เมื่อขับเข้าใกล้จำเป็นต้องลดความเร็วลด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม มาตรา 21 จะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

    การขับแซงและผ่านขึ้นหน้า มาตรา 46 ห้ามผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่นภายในระยะ 30 เมตรก่อนถึงทางข้าม และเมื่อเข้าที่คับขันหรือเขตปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นที่ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายแสดงให้เห็นชัดเจนทุกเวลา สำหรับให้คนเดินเท้าที่ข้ามทางหยุดรอ หรือให้คนที่ขึ้นหรือลงรถหยุดรอก่อนจะข้ามทางต่อไป หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะมีโทษปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

     การจอดรถ มาตรา 57 ห้ามผู้ขับขี่จอดรถทับทางม้าลายหรือทางข้าม เกินระยะ 3 เมตร หากผู้ขับขี่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามจะมีโทษปรับ 500 บาท

    รู้แบบนี้แล้ว ควรขับรถอย่างระมัดระวังกันมากขึ้น หากเห็นทางม้าลายอยู่ตรงหน้า ให้ชะลอหรือหยุดให้คนข้ามไปก่อน จะได้ไม่เป็นการทำผิดกฎหมาย และที่สำคัญแสดงถึงน้ำใจต่อผู้ร่วมทางนะครับ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here