สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน ไปต่างประเทศต้องทำอย่างไร

0
1048

อยากพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวต่างประเทศ ต้องทำอย่างไร

     สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน ได้ไหม ? เป็นคำถามที่คนรักสัตว์ส่วนใหญ่สงสัยว่าสามารถทำได้ไหม ผิดกฎระเบียบของสายการบินหรือเปล่า และหากทำได้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร วันนี้ หมีหมี ได้รวบรวมมาฝากแล้วครับ 

สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน
สัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบิน

สามารถพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่ ?

     พี่หมีตอบได้เลยว่า สามารถทำได้ ปัจจุบัน สายการบินจำนวนมากต่างมีข้อเสนอให้ผู้โดยสารสามารถนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินได้แล้ว ทั้งแบบที่สามารถนำขึ้นห้องโดยสารได้เลย หรือเป็นแบบใส่กรงที่ต้องโหลดในห้องเก็บสัมภาระ แต่คุณจะต้องศึกษาข้อมูลทางสายการบินนั้นๆ ให้ดีก่อน ว่ามีเงื่อนไขและข้อตกลงพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องอย่างไรบ้าง

เอกสารที่ต้องเตรียมนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

1. สำเนาพาสปอร์ตเจ้าของสัตว์

2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ดำเนินพิธีการส่งออก

3. สำเนาใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccination Certificate) กรณีสุนัข แมว ส่งออก

4. ถ้าเป็นนก หรือสัตว์ชนิดอื่น ต้องมีเอกสารรับรองการส่งออกจากกรมป่าไม้ หรือคำยินยอมให้ส่งออกได้จากเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ป่าท่าอากาศยานฯ และหรือมีเอกสาร CITES กำกับ

เอกสารที่ต้องเตรียมนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ
เอกสารที่ต้องเตรียมนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

1. ติดต่อกับประเทศปลายทาง เพื่อขอทราบเงื่อนไข (Requirement) การนำเข้า

2. นำ Requirement มาขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ เพื่อดำเนินการตรวจสอบโรคสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์และอื่นๆ ตาม Requirement ที่ประเทศปลายทางกำหนด

3. ยื่นคำร้องขอส่งสัตว์ออก (แบบ ร.1/1) ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนนำออก

4. ตรวจสุขภาพสัตว์ก่อนการเดินทางไม่เกิน 2-3 วัน หลักฐานการฉีดวัคซีน การทดสอบโรค มาแสดงประกอบขณะยื่นคำร้อง

5. ด่านฯ หรือเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ ออกใบอนุญาตส่งสัตว์ออก (แบบ ร.9) พร้อมเอกสารรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate)

6. เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งออกฯ และผู้รับปลายทาง เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกับเอกสารต่างๆ

7. จ้าหน้าที่สัตวแพทย์จะออกใบอนุญาตให้นำสัตว์ออกฯ (แบบ ร.9) นำไปแสดงต่อศุลกากร และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ฉบับภาษาอังกฤษให้ผู้ขอฯ เพื่อให้นำไปแสดงต่อสัตวแพทย์ด่านกักสัตว์ของประเทศปลาย

8. ติดต่อเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือเจ้าหน้าที่เรือสินค้าและเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้วยตนเอง

9. เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนำสัตว์ออกฯ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499

ขั้นตอนการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ
ขั้นตอนการพาสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

     ค่อนข้างมีขั้นตอนที่วุ่นวายและซับซ้อนพอสมควรเลยทีเดียว ทางที่ดีหากเพื่อนๆอยากจะพาน้องหมาน้องแมวไปเที่ยวต่างประเทศด้วย ควรมีการศึกษาข้อมูล และดำเนินตามขั้นตอนข้างต้นที่พี่หมีได้รวบรวมมาให้เรียบร้อย และอีกสิ่งที่สำคัญ คือการวางแผนการเดินทางที่ดี และอุ่นใจด้วยการทำประกันเดินทาง ที่จ่ายหลักร้อย คุ้มครองถึงหลักล้าน ครอบคลุมแม้เจอไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง หรือยกเลิกการเดินทาง สนใจคลิกเลย ประกันเดินทาง หรือโทรปรึกษาพี่หมีได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here