เปิดรอบสอบใบขับขี่เสาร์-อาทิตย์ปี 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องลางาน)

0
12037

สอบใบขับขี่ปี2562

     สอบใบขับขี่ปี2562 ช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งหมด 13 รุ่น เริ่มเดือนกุมภาพันธ์นี้ และจะมีวันไหนอีกบ้าง เช็คเลย!

     กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคเอกชน ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท บริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ผ่านการอบรมและทดสอบตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก

สอบใบขับขี่ปี2562 วันไหนบ้าง

     การอบรมและทดสอบใช้ระยะเวลาทั้งหมด 2 วัน ดังนี้

  • วันเสาร์ อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทางบก มารยาทในการขับรถ และเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)
  • วันอาทิตย์ เข้าทดสอบขับรถในสนามสอบมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก

ค้นหาประกันรถยนต์

     เอกสารหลักฐานยื่นใบสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน

     การจัดอบรมมีทั้งหมด 13 รุ่น (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร) เริ่มรุ่นแรกวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกจตุจักร เท่านั้น!

สอบใบขับขี่ปี2562 ที่กรมขนส่งทางบก

สอบใบขับขี่ปี2562 วันไหนบ้าง

     กำหนดการจัดอบรมเสริมความรู้และสอบใบขับขี่รถยนต์ประจำปี 2562 มีดังนี้

1. วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562
2. วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562
3. วันที่ 23-24 มีนาคม 2562
4. วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562
5. วันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
6. วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562
7. วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
8. วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562
9. วันที่ 21-22 กันยายน 2562
10. วันที่ 26-27 ตุลาคม 2562
11. วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562
12. วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562
13. วันที่ 14-15 ธันวาคม 2562

     ผู้สนใจสามารถสมัครและสอบถามข้อมูลได้ที่ ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก โทร 02-271-8888 ต่อ 4202-3

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก กรมขนส่งทางบก

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here