ลดหย่อนภาษี 2561 สำหรับมนุษย์เงินเดือน มีอะไรลดหย่อนได้บ้าง

0
5202

ลดหย่อนภาษี

     ลดหย่อนภาษี ยังไง อะไรที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้บ้าง วันนี้ หมีหมี จะมาบอก 9 วิธีลดหย่อนภาษี สำหรับมนุษษ์เงินเดือนกัน ว่าจะมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้ว ไปดูกันน

1. ลดหย่อนจากคู่สมรส เฉพาะคู่สมรสที่จดทะเบียนแล้ว สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อน 30,000 บาท

2. ลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตรและการศึกษา ลดหย่อนได้คนละ 15,000 บาทต่อปี ไม่จำกัดจำนวนบุตร โดยบุตรจะต้องอายุไม่เกิน 25 ปี และกำลังศึกษาอยู่

3. ลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบิดาและมารดา สามารถลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท โดยบิดาและมารดาจะต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี แต่จะมีบุตรเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เป็นผู้มีสิทธิหักลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง

4. ลดหย่อนประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบทั่วไป ผู้มีเงินจะสามารถหักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ไม่เกิน 200,000 บาท ซึ่งในส่วนนี้หลายคนที่ทำประกันภัย จะไม่ทราบว่านำมาลดหย่อนภาษีเท่าไหร่ แนะนำให้ถามตัวแทนประกันครับ

5. ลดหย่อนซื้อหน่วยลงทุน RMF และ LTF สามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกิน 15% ของรายได้ต่อปี และไม่เกิน 50,000 บาท

6. ลดหย่อนจากเงินบริจาค ใบอนุโมธนาบัตรจากการบริจาค สามารถนำไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่เหลือหลังจากหักลดหย่อนอื่นๆ

ลดหย่อนภาษี 2561
ภาพจาก www.paysimple.com

7. ลดหย่อนด้วยประกันสังคม สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดถึง 9,000 บาทต่อปี

8. ลดหย่อนจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เช่น ดอกเบี้ย เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย สามารถนำมาลดหย่อนดอกเบี้ยได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง  แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

9. ลดหย่อนด้วยประกันสุขภาพ ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 15,000 บาทต่อปี

ที่มา : www.thairath.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here