ฤกษ์ออกรถปีกุน ให้คุณโชคดีขับขี่ปลอดภัยตลอดปี 2562

0
4601

ฤกษ์ออกรถ ปี 2562

     หมีหมีเคยรวบรวมฤกษ์ออกรถของปีที่ผ่านมาแล้วผลตอบรับดีมาก อย่างที่เขาพูดกัน เรื่องความเชื่อต้องยกให้คนไทยจริงๆ มาคราวนี้เริ่มปีใหม่แล้ว เราก็ไม่พลาดนำฤกษ์ออกรถประจำปี2562มาฝากกัน ใครที่ตั้งเป้้าหมายไว้ว่า ฉันจะต้องถอยรถป้ายแดงให้ได้ภายในปีนี้หละก็ กดเซฟบทความนี้ไว้ ไม่พลาดแน่นอนครับผม^^

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนมกราคม 2562

วันพุธที่ 2 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่  4 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคาร 8,15,22,29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่ 12 ,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

วันเสาร์ที่ 2 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันจันทร์ที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันพุธที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 8,15,22 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนมีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 1 เวลาสตาร์ตกุญแจ  14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันจันทร์ที่ 4 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอังคารใช้)
วันอังคารที่ 12,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ  15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนเมษายน 2562

วันอังคารที่ 2,9,23,30 เวลาสตาร์ตกุญแจ 15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันศุกร์ที่ 5,12,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 20 เวลาสตาร์ตกุญแจ  13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันเสาร์ที่ 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ  13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3,10,17,24,31 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันเสาร์ที่ 4,11,25 เวลาสตาร์ตกุญแจ  13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 9,16,23,30 เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนมิถุนายน 2562

วันเสาร์ที่ 1,8,15,22,29 เวลาสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 5,12,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ  16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

วันอังคารที่ 2,9,23,30 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 3,10,24,31 เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 5,12,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ  14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 1,8,15,22 เวลาสตาร์ตกุญแจ  12.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ตกุญแจ  13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันอังคารที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 7,14,21,28 เวลาสตาร์ตกุญแจ  16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนกันยายน 2562

วันอังคารที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ตกุญแจ  15.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพุธที่ 4,11,18,25 เวลาสตาร์ตกุญแจ  16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันศุกร์ที่ 6,13,20,27 เวลาสตาร์ตกุญแจ  14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนตุลาคม 2562

วันอังคารที่ 1,8,15,22 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 3,10,17,24 เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 5,12,19,26 เวลาสตาร์ตกุญแจ  13.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพุธที่ 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ  16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 1,8,15,22 เวลาสตาร์ตกุญแจ  08.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)
วันพุธที่ 6,13,20 เวลาสตาร์ตกุญแจ  16.19 น. (ห้ามคนเกิดวันเสาร์ใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 28  เวลาสตาร์ตกุญแจ  09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันเสาร์ที่ 30 เวลาสตาร์ตกุญแจ  10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)

ฤกษ์ออกรถ ประจำเดือนธันวาคม 2562

วันอังคารที่ 3,17,24 เวลาสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธใช้)
วันเสาร์ที่ 7,14,21 เวลาสตาร์ตกุญแจ 10.19 น. (ห้ามคนเกิดวันพฤหัสบดีใช้)
วันพฤหัสบดีที่ 12,19 เวลาสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ห้ามคนเกิดวันพุธกลางคืนใช้)
วันศุกร์ที่ 27 เวลาสตาร์ตกุญแจ 14.59 น. (ห้ามคนเกิดวันอาทิตย์ใช้)

     อย่างไรก็ตามเช็คดูฤกษ์ดูเวลาสตาร์ทกุญแจเสริมสิริมงคลกันแล้ว ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นขับขี่อย่างมีสติ พร้อมพกประกันภัยรถยนต์ไว้ให้อุ่นใจ หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เคลมประกันได้หมดห่วง มองหาโปรโมชั่นประกันราคาดีตลอดปี ต้องที่นี่เลย คลิก www.tqm.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here