4 Step เอาตัวรอด เมื่อรถจมน้ำเกินครึ่งคัน

0
3073

รถจมน้ำ เกินครึ่งคัน ทำอย่างไร

    รถจมน้ำ รถตกคลอง หรือจมน้ำในอุโมงค์… หากติดอยู่ในรถ จะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไร 

    เหตุการณ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิด ไม่มีคนบอกกล่าว ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า เมื่อรถจมน้ำเกินครึ่งคัน ต้องตั้งสติและหนีออกมาให้ได้ภายใน 5 นาทีและก่อนรถจะจมลงไปทั้งคัน มิเช่นนั้น กระจกจะล็อก ประตูจะเปิดไม่ได้ และเป็นอันตรายถึงชีวิต

    แต่ใครที่เจอสถานกาณ์แบบนี้ มักตกใจ กว่าจะตั้งสติกลับมาได้ กระจกอาจจะล็อกไปแล้ว แล้วแบบนี้จะมีวิธีเอาตัวรอดอย่างไร หมีหมี นำความรู้มาฝากไว้ที่นี่แล้ว กับ “4 Step เอาตัวรอด เมื่อรถจมน้ำเกินครึ่งคัน”

รถจมน้ำ เอาตัวรอดอย่างไร

1. ปลดเข็มขัดนิรภัย เป็นสิ่งที่ต้องทำหลังจากตั้งสติแล้ว 

2. เปิดกระจกให้เร็วที่สุด เพราะหลังจากที่รถตกน้ำแล้ว ระบบไฟฟ้ารถยังทำงานต่ออีก 5 นาที เปิดกระจกให้สุด หากน้ำนอกรถไหลเข้าด้านใน ไม่ต้องตกใจ ตั้งสติแล้วทำ step ต่อไป

3. หากเปิดกระจกไม่ได้ ให้ดึงที่พิงศีรษะขึ้น จะมีก้านเหล็กสองอัน กระแทกเหล็กเข้าไปที่ร่องกระจก แล้วออกแรงงัดเข้าหาตัว กระจกจะแตกออกทั้งบาน

4. เมื่อน้ำเข้ามาในรถเท่ากับนอกรถแล้ว ประตูจะเปิดได้ จากนั้นให้ นำตัวเองออกจากรถโดยเร็วที่สุด แต่ถ้ามีเด็กเล็ก หรือคนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ให้ดันตัวเขาออกไปก่อน 

    แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนขับรถลุยน้ำ ให้ผู้ขับขี่ประเมินสถานการณ์ข้างหน้าก่อนว่าระดับน้ำอยู่ในระดับไหน ปลอดภัยมากพอที่รถของคุณจะลุยไปต่อได้หรือไม่ ถ้าประเมินแล้วสามารถลุยต่อไป แต่ถ้าประเมินพลาดจนรถไปจอดสนิทอยู่กลางน้ำ และระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รีบตั้งสติแล้วทำตาม 4 Step วิธีเอาตัวรอดข้างต้นทันที

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here