พ.ร.บ. จำเป็นแค่ไหนทำไมต้องทำ?

0
1328

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า พ.ร.บ. กันก่อนนะครับ ง่ายๆก็คือ การทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและ ต้องใช้ต่อทะเบียนรถยนต์ หรือ การต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ด้วย ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ เพราะจะให้ความคุ้มครอง ตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ ไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูกโดยจะให้ความคุ้มครองคู่กรณีและผู้เอาประกันในรูปแบบของเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพในกรณีเสียชีวิต ให้กับผู้ประสบภัยหรือ ทายาทของผู้ประสบภัย ภายใน 7 วัน นับจากที่บริษัทประกันได้รับ คำร้องค่าเสียหาย โดยจะเรียกว่า ค่าเสียหายเบื้องต้น โดยมีการรายดังต่อไปนี้ครับ

  1. กรณีได้รับบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล ตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 30,000 บาท / คน
  2. กรณีได้รับความเสียหายต่อรางกาย (ทุพพลภาพ / พิการ)  บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น  35,000  บาท / คน ในกรณีตาบอด , หูหนวก ,เป็นใบ้ หรือ ลิ้นขาด พูดไม่ได้ , สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ , เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว เสียอวัยวะอื่นใด ,จิตพิการอย่างติดตัว , ทุพพลภาพอย่างถาวร
  3. กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 1 และ ข้อ 2 รวมกันแล้วไม่เกิน  65,000 บาท / คน
  4. กรณีเสียชีวิต จะได้รับการชดใช้เป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพเป็นเงิน  35,000 บาท ต่อหนึ่งคน
  5. กรณีเสียชีวิต หลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ตามข้อ 1 รวมกันไม่เกิน 65,000 บาท / คน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย คปภ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here