วัดแชกง (Che Kung Temple)

พาแม่ไหว้พระเสริมดวงที่ฮ่องกงต้อนรับ วันแม่
ศาลเจ้าแม่กวนอิม  Kwun Yam Shrine
สำนักชีฉีหลินและสวนหนานเหลียน (Chi Lin Nunnery and Nan Lian Garden)
- Advertisement -

Recent Posts