พระราชบัญญัติรถยนต์ (พ.ร.บ.) ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

0
3389

พ.ร.บ.รถยนต์ ให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

     พระราชบัญญัติรถยนต์ ถือว่าเป็นประกันภัยภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535และแก้ไขเพิ่มเติม และเหมือนกับเป็นการทำประกันภัยรถยนต์อย่างหนึ่ง  ถึงแม้รถทุกคันจะต้องทำ พ.ร.บ. แต่น้อยคนมากที่จะรู้ว่า พ.รบ.รถยนต์ นั้นคุ้มครองอะไรบ้าง วันนี้ หมีหมี หาคำตอบมาฝากครับ

พระราชบัญญัติรถยนต์
พระราชบัญญัติรถยนต์

พ.ร.บ. คืออะไร

     คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่คุ้นตากันในรูปแบบของแผ่นสติ๊กเกอร์สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ติดอยู่ริมกระจกหน้ารถ ซึ่งพระราชบัญญัติการจราจรออกกฎหมายบังคับให้ผู้ขับขี่ทุกคนทำพ.ร.บ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 และต้องต่อใหม่ทุกปี เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของประชาชนบนท้องถนนโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุและคุณเป็นฝ่ายถูกชนและได้รับความเสียหายอย่างหนัก หากไม่ทำ พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้และมีโทษปรับเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนั้นหากมี พ.ร.บ. แต่ไม่ติดให้เห็นชัดเจนจะมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท

พ.ร.บ. รถยนต์ คุ้มครองอะไรบ้าง

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับการชดใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
2. กรณีทุพพลภาพถาวร หากผู้ประสบภัยเกิดกรณีทุพพลภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
3. หากมีผู้ประสบภัยเสียชีวิต โดยจะได้รับค่าชดใช้เป็นค่าปลงศพ เป็นจำนวน 35,000 บาทต่อหนึ่งคน
4. กรณีบาดเจ็บและเสียชีวิตในภายหลัง หลังจากได้รับการรักษาพยาบาล จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลและค่าปลงศพเบื้องต้นรวมไม่เกิน 65,000 บาทต่อคน
5. เงินชดเชยรายวันกรณีสูยเสียรายได้ในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทหรือไม่เกิน 20 วัน

     ทั้งนี้ หากได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ดังนี้
1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับเงินชดเชยค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน 80,000 บาทต่อหนึ่งคน
2. เงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
3. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อหนึ่งคน
4. เงินชดเชยรายวันกรณีสูยเสียรายได้ในฐานะคนไข้ใน วันละ 200 บาท แต่สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทหรือไม่เกิน 20 วัน

     รถยนต์ทุกคันในประเทศไทยต้องทำ พ.ร.บ. รถยนต์ ไม่อย่างนั้นแล้วจะไม่สามารถขอทะเบียนรถยนต์ได้ และไม่สามารถต่อภาษีรถได้ แต่พรบ.จะคุ้มครองเฉพาะค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลที่ประสบเหตุเท่านั้น ส่วนประกันรถยนต์จะเข้ามาช่วยคุ้มครองตัวรถยนต์และค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลเพิ่มเติมนั่นเอง โดยสามารถเปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ได้ง่ายที่ เทียบราคาประกันรถยนต์ หรือปรึกษาพี่หมีได้ที่ 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here