เฮเลย ! ครม.เคาะแล้วให้นำเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนภาษีได้

0
1751

ประกันสุขภาพ ครม. อนุมัติให้นำเบี้ยประกันสุขภาพมาหัดลดหย่อนภาษีได้ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.  (วันนี้เวลา  14.30 น.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการ ประกันสุขภาพ โดยประชาชนสามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพมาหักลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน1.5 หมื่นบาท / ปี ซึ่งเมื่อรวมกับการลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต และ เงินฝากที่มีเงื่อนไขประกันชีวิตแล้ว ต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้รับสิทธิต้องจ่ายตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2560 เป็นต้นไป

ประกันสุขภาพ ครอบคลุมอะไรบ้าง
1.การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล อันเนื่องมากจากการเจ็บป่วย และ บาดเจ็บ
2.การประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
3.การประกันภัยโรคร้ายแรง
4.การทำประกันการดูแลระยะยาว

ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย และ ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายจากการทำประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องควักเงินออมมาเป็นค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน  หากสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความสำคัญของการทำสุขภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่ ทำไมต้องทำประกันสุขภาพ หรือโทร 1737 ตลอด 24 ชั่วโมง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here