ขั้นตอนจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์ ง่ายยิ่งกว่าปลอกกล้วย

0
9842

จองคิวสอบใบขับขี่ ออนไลน์

     จองคิวสอบใบขับขี่ ทั้งที ทำไมต้องรอนาน แค่เข้าเว็บไซต์กรอกข้อมูลและเลือกวัน เท่านี้ก็ได้คิวอบรมเรียบร้อยแล้ว ว่าแต่จะมีขั้นตอนอย่างไร เพื่อไม่ให้ตกหล่น หมีหมีรวบรวมข้อมูลทั้งขั้นตอน เอกสารวันจริง พร้อมเงื่อนไขต่างๆ มาไว้ให้ที่นี่ครับ ไปดูกัน

เปิดจองคิวสำหรับผู้ประสงค์ขอใบอนุญาตขับรถ 

– ใบอนุญาตขับรถใหม่ 
– ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว และ ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)

ขั้นตอนจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์

1. เข้าเว็บไซต์ http://ebooking.dlt.go.th/ebooking/index.aspx

2. เลือกเมนู “กรอกประวัติและจองที่นั่งอบรม” ดังรูป

จองคิวสอบใบขับขี่ ออนไลน์

3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอดังรูป ให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวได้แก่ เลขที่บัตรประชาชน, คํานําหน้าชื่อ, ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน เมื่อกรอกครบทุกช่องแล้ว จากนั้นกด “ลงทะเบียน” เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล (ใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง)

ขั้นตอนจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์

4. เมื่อทําการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอต่อไป ให้เราเลือกหลักสูตร, จังหวัด, สํานักงาน, เดือนและปีที่ต้องการจองคิว จากนั้นกดเลือกวันที่ หากวันไหนแสดงหมายเลขห้องอบรมและจำนวนที่นั่งแสดงว่าวันนั้นยังว่างอยู่

ขั้นตอนจองคิวสอบใบขับขี่ออนไลน์

5. ระบบจะแสดงหน้าต่าง “ยืนยันการจองที่นั่ง” ให้เลือก “ยืนยันการจอง”

จองคิวสอบใบขับขี่ ออนไลน์

6. ระบบจะแสดงผลการจอง หมายเลข Ticket ID และรายละเอียดสถานที่อบรม เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับ

เอกสารประกอบการดำเนินการ

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)
2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว อันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ซึ่ง มีอายุใช้ได้ตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนด (มีที่อยู่และตราประทับสถานสถานพยาบาลให้ชัดเจน) สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาต ขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี / ขาดเกิน 3 ปี และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี) 
3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม (ถ้ามี)

กรณีขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ และใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (ขาดเกิน 1 ปี และขาดเกิน 3 ปี)
– วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมจำนวน 5 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านจองคิวขับรถยนต์ (กรณีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ขาดเกิน 1 ปี ไม่ต้องทดสอบขับรถ)
– วันที่ 2 ทดสอบขับรถ , รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

กรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (ขาดเกิน 1 ปี)
– วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ,อบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง, ทดสอบข้อเขียน ทดสอบข้อเขียนผ่านรับใบอนุญาตขับรถในวันดังกล่าว
– วันที่ 2 ทดสอบขับรถ สำหรับท่านที่ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ขาดเกิน 3 ปี, รับใบอนุญาตขับรถ (สำหรับท่านที่ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถผ่าน)

เงื่อนไข

  • ควรจด หมายเลข Ticket ID และ หมายเลขจองที่ เพื่อใช้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ในวันที่มาอบรมและทดสอบ
  • ต้องมารายงานตัวก่อนเวลา 07.45 น. เพื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อน
  • หากต้องการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่การอบรม ให้ไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลการจองที่นั่งอบรม โดยอนุญาตให้แก้ไขก่อนล่วงหน้า 2 วัน ของวันที่ทำการจอง
  • ขั้นตอนการดำเนินการใช้เวลา 2 วันทำการ
  • แต่งกายสุภาพ ในวันที่นัดอบรม งดใส่เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ
  • ควรมาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่ 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here