ความคุ้มครองประกันภัย | ถ้าซื้อประกันภัยรถยนต์วันนี้ เริ่มคุ้มครองเมื่อไหร่

0
3470

ความคุ้มครองประกันภัย 

     ความคุ้มครองประกันภัย จะถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ตามสัญญาที่ผู้เอาประกันได้ตกลงวันเริ่มคุ้มครองกับบริษัทประกัน ถึงแม้ว่าเอกสารอื่นๆ จะยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็ตาม แต่ความคุ้มครองจะถูกอนุมัติและตรวจสอบทันทีผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทประกัน ซึ่งวันเริ่มความคุ้มครองจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณี 1 จ่ายปุ๊ปคุ้มครองปั๊บ หมายถึง เมื่อผู้เอาประกันการจ่ายเงินแล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เอกสารกรมธรรม์ ก็ถือว่าการคุ้มครองได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุตามเงื่อนไขประกัน ผู้เอาประกันสามารถติดต่อบริษัทให้ส่งพนักงานมาดูแลได้ทันที

กรณี 2 เริ่มคุ้มครองตามวันที่ได้ตกลงกัน เมื่อประกันเดิมของคุณยังไม่หมด แต่มีการชำระเบี้ยประกันกับประกันตัวใหม่แล้ว มีการตกลงวันคุ้มครองเพื่อจะได้ใช้ประกันเดิมให้หมด การคุ้มครองแบบนี้ก็จะได้รับคุ้มครองจากประกันเดิมจนถึงวันที่เริ่มการคุ้มครองของประกันตัวใหม่

     แต่อย่างไรก็ตาม หากเกิดอุบัติเหตุก่อนถึงวันเริ่มความคุ้มครอง ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อทำประกันภัยรถยนต์แล้ว สิ่งสำคัญที่ควรศึกษาอย่างละเอียด คือ รายละเอียดในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ที่จะทำให้เราแน่ใจในความคุ้มครอง ว่า คุ้มครองอะไร คุ้มครองเมื่อไหร่ และคุณจะไม่พลาดเสียสิทธิประโยชน์ไปนะครับ

สนใจปรึกษาทุกเรื่องเกี่ยวกับประกันภัยกับพี่หมีได้ที่ TQM หรือโทร 1737 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here