4 เรื่องกฎเหล็กควรรู้ ก่อนขอวีซ่าเชงเก้น แล้วเดินตัวปลิว ชิวๆ แถบยุโรป

0
4512

ขอวีซ่าเชงเก้น

    ขอวีซ่าเชงเก้น ให้ผ่านไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป! สำหรับใครที่มีฝันอยากเที่ยวยุโรป เตรียมขอวีซ่าเชงเก้น แต่ยังกังวลว่าจะผ่านไหม วันนี้ หมีหมี มีกฎเหล็ก 4 ข้อที่ควรรู้ก่อนขอวีซาเชงเก้น แล้วเตรียมนับวันรอวันที่จะได้บินไปยุโรปได้เลย

ขอวีซ่าเชงเก้น

1. 26 ประเทศที่สามารถขอ Schengen ได้

    ได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยียม, เช็กเกีย, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิกเตนสไตน์, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มอลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์

ขอวีซ่าเชงเก้น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าเชงเก้น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ขอวีซ่าเชงเก้น เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์

    **แต่ถ้ามีวีซ่าเชงเก้นแบบ Multiple จะสามารถเข้าประเทศ โครเอเชีย, มาซิโดเนีย, บอสเนีย, แอลเบเนีย และเซอร์เบีย ได้ด้วย  

2. วีซ่าเชงเก้น มีอายุเท่าไหร่

    ทางสถานทูตเจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากแผนการเดินทางของคุณว่าจะไปกี่วัน ซึ่งส่วนมากก็ได้ตามจำนวนวันที่ขอไปนะครับ เช่น เดินทางไปยุโรป 15 วัน ก็ได้ วีซ่าเชงเก้นก็อยู่ได้ 15 วัน

3. ขอวีซ่าเชงเก้น ใช้เอกสารอะไรบ้าง

    เอกสาร 11 อย่างเอ๊งที่ต้องเตรียม เอาหนะ นึกถึงวันที่เราจะได้เดินตัวปลิวในยุโรปกันก็ถือว่าคุ้มแล้ว

3.1 แบบฟอร์มคำร้องในการยื่นขอวีซ่า

    ดูให้ดีมีให้กรอกฟอร์ม 2 แบบ คือ ปริ้นฟอร์มจากเว็ปแล้วเขียนเอา กับ กรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับการขอวีซ่าเชงเก้นของแต่ละประเทศ

    *หาฟอร์มวีซ่าได้จาก google ครับ พิมพ์ไปเลย ฟอร์มวีซ่า…(ชื่อประเทศ)… แล้วกด Enter!! (ลิ้ง www.vfsglobal.com/…)

3.2 หนังสือเดินทาง (Passport) *ห้ามลืมเด็ดขาด

    พาสสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นไปจนถึงวันที่ออกจากประเทศเชงเก้น

ขอวีซ่าเชงเก้น

3.3 สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน *อาจไม่ได้ใช้ แต่มีเผื่อไว้ไม่เสียหาย

3.4 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว

    ควรจะเป็นรูปหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ใส่ชุดสุภาพ และต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน แต่บางประเทศอาจมีกำหนดรายละเอียดที่เป๊ะกว่านี้ ยังไงก็เช็คให้ดีก่อนนะครับ

3.5 ประกันการเดินทาง *ควรซื้อ

    “ควรซื้อทุกครั้งที่เดินทางต่างประเทศ” ซึ่งกรณีขอวีซ่าเชงเก้น ต้องมีวงเงินประกันที่คุ้มครองไม่น้อยไปกว่า 1,500,000 บาท และที่สำคัญอย่าลืมระบุประเทศ ระยะเวลาบินไป-กลับให้ชัดเจน

    แต่บางประเทศอาจต้องใช้วงเงินคุ้มครองที่มากกว่า และประกันบางเจ้าเท่านั้นที่สถานทูตรับรองวีซ่าเชงเก้น ทางที่ดีโทร 1737 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่กับทาง TQM ผู้นำด้านที่ปรึกษาประกันภัยจะดีกว่าครับ

3.6 ตั๋วเครื่องบิน *จำเป็น

    หลายคนสงสัยว่า ถ้าจองตั๋วเที่ยวบินแล้ว วีซ่าไม่ผ่านก็เสียเงินฟรีหนะสิ ซึ่งจริงๆ แล้ว เราสามารถติดต่อทางบริษัททัวร์ เพื่อขอออกตั๋วเป็นเอกสารให้ก่อน ถ้าวีซ่าผ่านก็จะมาซื้อตั๋วอีกที แต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็สามารถยกเลิกตั๋วได้

ขอวีซ่าเชงเก้น

3.7 จองที่พัก

    ให้จองที่พักที่สามารถยกเลิกได้ ทริคเดียวกับตั๋วเครื่องบิน เพราะถ้าวีซ่าไม่ผ่านคุณจะได้ไม่เสียค่าที่พักไปฟรีๆ พอจองเสร็จได้รับเมลคอนเฟิร์มแล้วให้ปริ้นเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้ยื่นครับ

แต่ถ้าคืนไหนค้างบนรถไฟ เรือ หรือรถบัส ก็ให้ระบุด้วย และห้ามใช้คำว่า walk in ในการท่องเที่ยวในยุโรปเด็ดขาด* หรือถ้านอนค้างบ้านเพื่อน/ญาติ ให้ขอวีซ่าเยี่ยม และให้คนที่จะไปพักด้วยทำจดหมายเชิญเรา ใช้ทั้งเอกสารตัวจริงและสำเนา (ทางที่ดีโทรเช็คกับทางสถานทูตก่อน)

3.8 แผนการเดินทางฉบับย่อ

    ทำเป็นตาราง Excel ก็ได้ หลักๆ มี วันที่-เดือน, ประเทศ- เมือง และดีเทลคร่าวๆ ว่าจากเมืองนี้ไปเมืองไหน หรือจากประเทศนี้ข้ามไปประเทศไหน เราเดินทางอย่างไร พักโรงแรมอะไร *เตรียมตอบคำถามเรื่องเดินทางแต่ละจุด ตอนไปยื่นเอกสารด้วยนะคร้าบ

ขอวีซ่าเชงเก้น

3.9 เอกสารรับรองการทำงาน

    กรณีมนุษย์เงินเดือน ให้ทางบริษัทออกจดหมายรับรอง (ภาษาอังกฤษ) โดยระบุ ตำแหน่ง วันที่เริ่มงาน เงินเดือน ช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาที่ครอบคลุมวันที่เราจะเดินทาง จนกระทั่งวันที่กลับมา ลงชื่ออนุมัติ และประทับตาบริษัท 

    กรณีนักศึกษา ก็แค่ขอใบรับรองจากสถานศึกษา เพื่อบอกสถานภาพเท่านั้นเอง

3.10 เอกสารรับรองทางการเงิน *สำคัญเด้อ

3.11 สำเนาบัญชีเงินฝาก ย้อนหลัง 6 เดือน และขอจดหมายรับรอง

    ขอสำเนาบัญชีเงินฝากได้จากทางธนาคาร หรืออาจจะปริ้นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ โดยยอดเงินในบัญชีควรมีการหมุนเวียนตลอด 6 เดือนย้อนหลัง มีทั้งยอดเข้า ยอดถอน ส่วนจดหมายรับรอง บอกทางธนาคารว่า ใช้เพื่อขอวีซ่าเชงเก้น 

    * 6 เดือนก่อนไปยื่นขอวีซ่า ควรบริหารให้ดี และที่สำคัญ ยอดเงินล่าสุดไม่ควรต่ำกว่า 8000-12000 ต่อวัน 

บัญชีเงินฝาก ขอวีซ่าเชงเก้น

4. ใช้เวลาพิจารณากี่วัน

    ระยะเวลาขึ้นอยู่กับประเทศ และสถานทูตนั้นๆ ซึ่งส่วนมากจะใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการครับ

    อย่างไรก็ตาม เช็ควันและเวลากับประเทศที่จะยื่นวีซ่าให้ดี ต้องจองแบบล่วงหน้าหรือต้องต่อคิวหน้างาน ยื่นผ่านตัวกลางหรือยื่นที่สถานทูตโดยตรง แล้วเตรียมเอกสารให้พร้อม รายละเอียดถูกต้องและชัดเจน เพียงเท่านี้ก็เตรียมยิ้มหน้าบานรับวีซ่าเดินเที่ยวตัวปลิวชิวๆ แถบยุโรปได้เล้ยยย

ที่มา : www.skyscanner.co.th

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here